Onderzoek naar verbetering geboortezorg.

De onderzoeksgroep Fundamentele Perinatologie heeft in 2012 een schenking van Stichting De Weijerhorst gekregen om het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de perinatologie in Máxima Medisch Centrum te ondersteunen. Hiermee is een enorme impuls aan het onderzoek gegeven die het mogelijk heeft gemaakt dat de drie afzonderlijke elektrofoetomaternale metingen foetale hartactiviteit, maternale hartactiviteit, en weënactiviteit tot volledig betrouwbare en klinisch interpreteerbare signalen konden worden ontwikkeld.
 

In 2017 heeft de onderzoeksgroep opnieuw een schenking van Stichting De Weijerhorst ontvangen, met als doel om de integratie van de drie afzonderlijke elektrofysiologische signalen tot stand te brengen (het cardiotocogram), en deze meetmethode breed toepasbaar te maken in de klinische praktijk

Veel zwangerschappen vertonen complicaties die moeder en kind in gevaar brengen. Vroeggeboorte en zuurstofgebrek zijn de belangrijkste bedreigingen. Guid Oei, hoogleraar Fundamentele Perinatologie en gynaecoloog in MMC, en de onderzoeksgroep Fundamentele Perinatologie -een samenwerking van Máxima Medisch Centrum en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)- onderzoeken daarom nieuwe methoden om de zwangerschap en bevalling veiliger te laten verlopen. Met de donatie van De Weijerhorst kan meer wetenschappelijk onderzoek worden verricht naar de bewaking van moeder en kind op afstand door een hartfilmpje (elektrocardiogram) bij de ongeboren baby in combinatie met een weënpleister. Vrouwen kunnen dus thuis gevolgd worden en dat is minder belastend. Het onderzoek zal een positieve bijdrage leveren aan de geboortezorg in Nederland.”

Start: juli 2017

Gedoneerd bedrag: € 1.000.000

Projectsupervisie: Prof. Dr Guid Oei