Onderzoek naar ziekte Parkinson

Met behulp van geavanceerde beeldvormingstechnieken gaan neurowetenschappers onder meer op zoek naar fundamentele processen en subtiele veranderingen in het brein die bijdragen aan de ziekte van Parkinson. Op die manier wil men een nog effectievere en verfijndere vorm van diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation) toe kunnen passen. Daarnaast kan er een betere voorspelling worden gedaan op het verloop van de ziekte.
 

Om de ziekte van Parkinson in bedwang te kunnen houden, kan bij patiënten diepe hersenstimulatie worden toegepast. Hierbij worden elektroden op specifieke plekken in het brein aangebracht die de fysieke symptomen van de aandoening  kunnen onderdrukken, zoals bijvoorbeeld de kenmerkende trillende handen. Voor ieder individu zijn de behoeften echter anders, waardoor de elektroden voortdurend bijgesteld moeten worden. Een beter inzicht in de functionaliteit van de hersenen van Parkinsonpatiënten is noodzakelijk om uiteindelijk een zo optimaal mogelijke therapie te kunnen bieden. Stichting de Weijerhorst biedt Maastrichtse wetenschappers nu de kans.
 

De onderliggende oorzaak van de ziekte van Parkinson is voor de medische wereld nog altijd een mysterie. Dat er kortsluiting op verschillende plekken in het brein ontstaat is duidelijk. De Brightlands Maastricht Health Campus beschikt over de meest krachtige MRI-scanner ter wereld, een 9,4 Tesla, waarmee nog nauwkeuriger in het brein kan worden gekeken. Tot op heden zijn de snelwegen en provinciale wegen in de hersenen bestudeerd. Nu gaat men kijken naar wat er gebeurt op de kleinste binnenwegen in het brein van Parkinsonpatiënten.
De verwachting is dat met behulp van een krachtige MRI-scanner subtiele veranderingen in het brein beter in beeld kunnen worden gebracht. De hersenactiviteit is dynamisch en verschilt van patiënt tot patiënt. Daarom moet de stimulator ook zo nu en dan worden bijgesteld. Door een beter inzicht in de veranderingen in het brein kan een individuele voorspelling worden gedaan hoe de ziekte zich waarschijnlijk zal ontwikkelen.
Het ultieme doel is om uiteindelijk een nieuw type stimulator te ontwikkelen die zichzelf bijstelt op basis van de hersenactiviteit van een individuele patiënt.

Start: oktober 2018

Gedoneerd bedrag: € 2.000.000

Projectsupervisie: Prof. Dr. Yasin Temel