marathon vrouwzwanger botvrouw01

Recente donaties

  • Van alle 50-plussers die zich met een botbreuk melden op een Spoedeisende Hulp (SEH) heeft 40% botontkalking en 25% een behandelbare botziekte. Tussen de 7 en 12% van die patiënten loopt binnen twee jaar een nieuwe botbreuk op. Van hen komt 12,5% binnen twee jaar te overlijden.
    Na behandeling van de botontkalking en andere botziekten neemt het aantal fracturen af en op basis van recente onderzoeken kan voorzichtig worden gesteld dat patiënten ook langer leven. Hoe dat komt, is niet bekend. Ook vermoede verbanden tussen COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) dan wel reuma en botziekten zijn nog niet verklaard. In een samenwerking van VieCuri Medisch Centrum in Venlo en het MUMC in Maastricht is nu een vierjarig onderzoek gestart dat antwoord moet geven op een groot aantal onbeantwoorde vragen op het gebied van botziekten en botafwijkingen.

    Start donatie 2012
    Gedoneerd bedrag € 2.961.000
    Projectsupervisie Prof. Dr. J. van den Bergh