KRIYA-02 (2)-web BOTSCANNER-03-web BERLIJN13-web

Stichting De Weijerhorst 'De stuwende kracht'

Stichting De Weijerhorst ondersteunt en bevordert activiteiten van algemeen nut, vooral medisch wetenschappelijk onderzoek. Via haar dochteronderneming Particon B.V. is zij betrokken bij het in stand houden en bevorderen van renderende industriële en handelsactiviteiten in Nederland. In beide gevallen gaat het erom, perspectiefrijke activiteiten die belangrijk zijn voor de samenleving financieel te steunen en daarmee door een belangrijke ontwikkelingsfase te begeleiden.

Particon B.V. 'Partner in Ondernemen'

Particon B.V. is actief met het participeren in en ondersteunen van ondernemingen die de potentie hebben om zich goed te ontwikkelen en daarbij de werkgelegenheid bevorderen dan wel beschermen. Dat zijn meestal bestaande ondernemingen, die een ontwikkelingsfase doormaken, bijvoorbeeld door expansie, bedrijfsopvolging of management buy-out.