MUMC+-web BOTSCANNER-03-web BERLIJN13-web

Stichting De Weijerhorst - De stuwende kracht

Nederland is van oudsher vol onderzoekende en ondernemende mensen en nog steeds zijn ze te vinden op elke plek in de wereld, op belangrijke wetenschappelijke congressen en in besturen van internationale ondernemingen. Thuis, in Nederland, vormt het legioen ondernemers en onderzoekers een solide pijler onder een gezonde samenleving.

Stichting De Weijerhorst vindt het van belang dat die ondernemers- en onderzoekersgeest in Nederland in stand blijft, ook als de tijden moeilijk zijn, als bezuinigingen de armslag beperken en als perspectiefrijke initiatieven de noodzakelijke rugwind dreigen te missen. Daarom verleent zij gerichte financiële steun aan bedrijven en onderzoeksprojecten wanneer die steun een factor kan zijn op de weg naar succes.

Stichting De Weijerhorst heeft een tweeledige, statutair vastgelegde, doelstelling:

  • het ondersteunen en bevorderen van activiteiten van algemeen nut, in het bijzonder wetenschappelijk onderzoek
  • het in stand houden en bevorderen van renderende industriële en handelsactiviteiten in Nederland via haar dochteronderneming Particon B.V.

Waar Particon zich vooral bezighoudt met participaties, concentreert Stichting De Weijerhorst zich op het verstrekken van donaties, met name aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Daarbij gaat het jaarlijks om een aanzienlijk bedrag, waarmee tal van – veelal universitaire – onderzoeksteams van hoogleraren, promovendi, studenten en technisch specialisten belangrijk onderzoek kunnen uitvoeren.