marathon vrouwzwanger botvrouw01

Donaties

In het kader van de eerste doelstelling, het ondersteunen en bevorderen van activiteiten van algemeen nut, zet Stichting De Weijerhorst het stichtingsvermogen vooral in, om substantiële donaties te doen aan fundamenteel medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

Deze donaties stellen een groot aantal wetenschappers, waaronder studenten en promovendi, in staat om enkele jaren op hoog niveau onderzoek te doen. Los van de betekenis voor patiënten bouwen de resultaten van hun werk, in de vorm van wetenschappelijke publicaties en proefschriften, aan de naam en betekenis van de betrokken wetenschappelijke instituten. Die kunnen daardoor hun betekenis voor de lokale werkgelegenheid en economie versterken.

Ten aanzien van de donaties die Stichting De Weijerhorst doet, benadert de Stichting potentiële begunstigden zelf. Op aanvragen wordt niet ingegaan.


Hoe ver reikt het effect van een donatie?
Maastricht UMC+ becijferde de impact van de donaties van Stichting De Weijerhorst.
Lees hier hun opmerkelijke conclusies.