zorgopmaat

‘Zorg op maat’-programma

Het ‘Zorg op Maat’-project houdt zich bezig met het vinden en afstemmen van de juiste zorg voor ouderen die te maken hebben met medische problemen door het inademen van anorganisch stof.

Dat zijn vaak longproblemen maar steeds meer wordt duidelijk dat inademen van stof ook effecten heeft op aandoeningen van andere organen. Het zorgprogramma wil bijdragen aan een gezondere levensstijl en aan een algemene verbetering van de kwaliteit van leven voor patiënten met chronische longaandoeningen. Daarbij wordt onder meer onderzocht in hoeverre COPD-patiënten betrokken kunnen worden bij het omgaan met hun ziekte en het verbeteren van hun levenskwaliteit. Op grond van de concentratie van aanwezige kennis is het project ondergebracht bij het CIRO.

Het onderzoeksprogramma is opgebouwd rond de thema’s: ‘beweging, activiteit en revalidatie’, ‘lichaamssamenstelling’ en ‘educatie, neuropsychologisch disfunctioneren en end-of-life-care’.
De verworven inzichten zijn niet alleen toepasbaar met betrekking tot ernstige longaandoeningen maar zijn generiek vertaalbaar voor de zorg voor kwetsbare ouderen in het algemeen.


Start februari                    2008
Gedoneerd bedrag         € 1.000.000
Projectsupervisie            Prof. dr. E. Wouters