roentgenborstkast MUMC+-web BOTSCANNER-03-web

Eerdere donaties

  • Bruin vet is zeer celrijk weefsel, dat talloze microscopisch kleine kacheltjes bevat. Het reageert op koude en op overvoeding en houdt zo de lichaamstemperatuur en het lichaamsgewicht op peil. Mogelijk is bij cachexie, maar ook bij obesitas, sprake van verstoring van de normale activiteit van bruin vet. Medici van het MUMC in Maastricht onderzoeken het verschijnsel.


  • Mijnstof is vanouds bekend als de veroorzaker van ernstige, vaak dodelijke longaandoeningen. Hoe precies het stof de aandoening veroorzaakte werd aanvankelijk maar weinig onderzocht. Dat gebeurt inmiddels in het MUMC in een aantal projecten die worden uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Burlington, Vermont in de Verenigde Staten en de Universiteit Gent.


  • Al geruime tijd functioneert het CIRO+, expertisecentrum voor orgaanfalen , als het middelpunt van onderzoek naar en behandeling van de longaandoening COPD. In de loop van de jaren is daar een schat aan informatie over patiënten verzameld, die, eenmaal digitaal toegankelijk gemaakt, het onderzoek naar ontstaan en behandeling van COPD een geweldige impuls kan geven. Met de bouw van een nieuw datacenter komt informatie van 4000 longpatiënten beschikbaar voor onderzoek.


  • Het ‘Zorg op Maat’-project, houdt zich bezig met het vinden en afstemmen van de juiste zorg voor ouderen die te maken hebben met medische problemen door de inhalatie van anorganisch stof. Dat zijn vaak longproblemen maar steeds meer wordt duidelijk dat stofinhalatie ook effecten heeft op aandoeningen van andere organen. Het zorgprogramma wil bijdragen aan een gezondere levensstijl en aan een algemene verbetering van de kwaliteit van leven voor patiënten met chronische longaandoeningen.


  • Over osteoporose is, ondanks het frequente voorkomen, nog lang niet alles bekend. De gangbare onderzoekstechniek (DEXA) meet botdichtheid, maar laat het binnenste van een bot niet zien. Met gangbare CT-scanners is het mogelijk, maar onder meer door de benodigde hoge dosis röntgenstraling kan dat niet in levende mensen. Met een nieuw type scanner (de XtremeCT), die bij een lage stralingsdosis toch een hoge resolutie levert, kan het wél en dat biedt tal van nieuwe inzichten en mogelijkheden.


  • In Zuid Limburg wordt een van de omvangrijkste medisch-wetenschappelijke studies van deze tijd uitgevoerd. In een groot bevolkingsonderzoek worden tienduizend mensen, de helft met diabetes, de andere helft willekeurig gekozen, aan een uitgebreid medisch onderzoek onderworpen. Hun gegevens worden gebruikt om nieuwe patronen en samenhangen te vinden in gezondheidsproblemen.