bruin-vet

Bruin vet: onderzoek naar de geheimen van een verborgen kachel

Veel chronisch zieken, vooral kankerpatiƫnten, krijgen na verloop van tijd te maken met cachexie, een toestand van ondervoeding en weefselafbraak die de kwaliteit van leven ernstig aantast. Ondanks vele pogingen is er nog geen goede behandeling beschikbaar, vooral omdat nog niet bekend is waardoor de aandoening wordt veroorzaakt.

Medici van het MUMC in Maastricht vonden aanwijzingen dat er oorzaken zouden kunnen liggen in de activiteit van zogeheten ‘bruin vet’. Dat is zeer celrijk weefsel, dat talloze microscopisch kleine kacheltjes bevat. Bruin vet reageert op koude en op overvoeding en houdt zo de lichaamstemperatuur en het lichaamsgewicht op peil. Mogelijk is bij cachexie, maar ook bij obesitas, sprake van verstoring van de normale activiteit van bruin vet. In 2008 startte in de afdeling Nucleaire geneeskunde van het MUMC een onderzoek dat al een jaar later internationaal aandacht kreeg door een inmiddels veel geciteerde publicatie in het gezaghebbende New England Journal of Medicine.

In totaal heeft het onderzoek tot dusver negen publicaties en vijf promoties opgeleverd

Start Januari                     2008
Gedoneerd bedrag          € 2.000.000
Projectsupervisie             Prof. dr. F. Mottaghy en Dr. B. Brans