farma-buis

Datacenter met 4000 longpatiënten

Al geruime tijd functioneert het CIRO+, expertisecentrum voor orgaanfalen , als het middelpunt van onderzoek naar en behandeling van COPD, de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.

In de loop van de jaren is daar een schat aan informatie over patiënten verzameld, die, eenmaal digitaal toegankelijk gemaakt, een geweldige impuls geeft aan het onderzoek naar ontstaan en behandeling van COPD. In 2010 is begonnen met het bouwen van een datacenter en het inrichten van de bio-informatica voor het verwerken van de gegevens. Inmiddels is de patiëntendatabase van de afgelopen zes jaar volledig geconsolideerd. Per patiënt zijn rond de 400 variabelen opgeslagen. Daarmee is deze dataset al een van de grootste databanken voor complexe COPD-patiënten en daarmee een rijke bron voor onderzoekers, die de data met tal van analytische modellen kunnen onderzoeken en zo mogelijk nieuwe verbanden kunnen ontdekken.

Start september                 2009
Gedoneerd bedrag           € 3.300.000
Projectsupervisie              Prof. dr. E. Wouters