MENSEN-web

De Maastricht Studie

In Zuid Limburg wordt een van de omvangrijkste medisch-wetenschappelijke studies van deze tijd uitgevoerd: de Maastricht Studie. In een groot bevolkingsonderzoek worden zesduizend mensen, de helft met diabetes, de andere helft willekeurig gekozen, aan een uitgebreid medisch onderzoek onderworpen. Hun gegevens moeten patronen opsporen in de samenhang tussen verschillende ziekteverschijnselen, waaronder type 2-diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Wanneer duidelijk wordt hoe ziekten met elkaar samenhangen en elkaar uitlokken of versterken, is ook te voorspellen hoe ziektebeelden zich zullen ontwikkelen, zodat artsen tijdig een behandeling kunnen inzetten.

Eind 2010 is een (wereldwijd unieke) infrastructuur gerealiseerd voor het lichamelijk onderzoek van de mensen in de studie. Verschillende onderzoeksgroepen in Maastricht UMC+ (MUMC) en daarbuiten zijn met de verkregen gegevens aan de slag gegaan. Mede door deze unieke samenwerkingen en het multidisciplinaire en grootschalige karakter is de Maastricht Studie een herkenbaar en toonaangevend onderzoek. Eind 2013 waren al van bijna 4000 deelnemers de gegevens verzameld; naar verwachting wordt eind 2014 het beoogde aantal van 6000 bereikt.

Start September                     2009
Gedoneerd bedrag                € 3.000.000,-
Projectsupervisie                   Prof. dr. C. Stehouwer